۲۴ مرداد ۱۳۹۴ ۰۶:۰۰

خانم بخشی مقاله بسیار جالبی بود و گرچه نمای ساختمان هم معماری زیبائی دارد اما اصولی که در معماری داخلی از آن پیروی شده است و هماهنگی میان معماری داخلی و خارجی حیرت انگیز است و با توجه به توضیحی که از الهام گیری آرشیتکت از معماری یونان قدیم ارائه شده است و عظمت معماری یونان باستان ، گیرائی دو چندانی به فرم های استفاده شده در ساختمان بخشیده است.

1
افرادی که این نظر را پسندیده اند.

×
×