۲۴ مرداد ۱۳۹۴ ۱۲:۰۸

این نظر طراح برایم خیلی جالب بود "در طراحی این غرفه ما سعی بر آن داشتیم که به جای بازاریابی برای محصولات،شور و هیجانی برای غرفه ایجاد کنیم که باعث جلب توجه شود".
واقعا گاهی لازم است از روش های نو برای جلب نظر مخاطب استفاده شود. البته بسیا رهوشمندانه و توسط افراد حرفه ای . گاهی طراح به قصد نوآوری اقدامی را انجام می دهد ولی به قدری این کار غیر حرفه ای انجام می شودکه اثر منفی ایجاد می کند. امروزه در تبلیغات تلویزیون و تبلیغات محیطی مواردی از این دست را زیاد شاهد هستیم. ارائه موارد خوب و موفق کمک می کند تا پختگی لازم در کسانی که علاقه مند به استفاده از روشهای جدید هستند ایجاد شود.

1
افرادی که این نظر را پسندیده اند.

×
×