۲۴ مرداد ۱۳۹۴ ۱۲:۱۲

امروز ه در شهرهای بزرگ استفاده از نورپردازی در ساختمان های تجاری خیلی باب شده و به نظر من تا حدودی هم اجرای این کار بهتر از قبل شده . درمورد خانه های مسکونی نورپردازی درموارد کمی به زیبایی ساختمان اضافه می کند و متاسفانه درموارد زیادی با کیفیت نازل و کاملا سطحی انجام می شود و نه تنها زیبایی نداردبلکه یک حرکت تکراری و خسته کننده شده است. من استفاده موثر از نور در فضاهای داخلی را در حوزه طراحان خودمان سراغ ندارم . لطفا اگر موردی را می شناسید معرفی کنید.

1
افرادی که این نظر را پسندیده اند.

×
×