۲۵ مرداد ۱۳۹۴ ۱۲:۰۸

ای کاش این موارد بیش‌تر مورد توجه قراربگیرند و هرگونه امکانات به راحتی برای افراد کم‌توان درنظرگرفته شود.

1
افرادی که این نظر را پسندیده اند.

×
×