۳۱ مرداد ۱۳۹۴ ۱۱:۰۲

بله، قیمت مذکور برای یک شاخه می باشد.

0
افرادی که این نظر را پسندیده اند.

هیچ کاربری این مورد را نپسندیده است
×
×