۰۸ شهريور ۱۳۹۴ ۱۲:۵۰

آلودگی بصری از مواردیست که در این روزها طراحان فضاهای شهری و عمومی توجه زیادی به اون دارند و در سالهای اخیر سعی شده تا هرچه بیشتر این آلودگی ها کمتر بشه و به زیبایی و چشم نواز بودن فضاها بیشتر پرداخته بشه.

1
افرادی که این نظر را پسندیده اند.

×
×