۰۵ مهر ۱۳۹۴ ۱۴:۰۳

خیلی عالیه، با توجه به شرایط اقلیمی ایران و اینکه از انرژی خورشیدی به مقدار زیادی بهره مندیم باید از اینگونه ساختمانها در سیستم اداری ایران بیشتر استفاده شود.

0
افرادی که این نظر را پسندیده اند.

هیچ کاربری این مورد را نپسندیده است
×
×