کتابخانه و فایلینگ

کتابخانه و فایلینگ در هر فضای اداری هم به نظم و سازمان‌دهی مدارک کمک می‌کند و هم می‌تواند بر زیبایی فضا اثر گذارد. برای این منظور می‌توان از انواع کردنزا و بوفه مدیریتی، کتابخانه و کمد، فایل، ساید و کمد بایگانی استفاده کرد. بخش کتابخانه و فایلینگ فروشگاه اینترنتی خوگر می‌تواند مرجع مناسبی برای انتخاب و خریداری انواع کتابخانه و فایلینگ برای فضای اداری یا خدماتی شما باشد.
پیشنهاد ویژه
تحویل فوری
نمای 3D
بررسی تصویری
فایل 3 کشو مدل FL401 ساجیران
246,000 تومان
کتابخانه کوتاه پیلاستر محیط آرا
2,134,000 تومان
کتابخانه میرا
3,520,000 تومان
بوفه pontiac
3,250,000 تومان
کردنزا تینا CC لی یو
2,288,000 تومان
کتابخانه bionic
2,850,000 تومان
کردانزا مدل کوتاه K9-120 کارنو
2,820,000 تومان
کردنزا تینا CD لی یو
2,068,000 تومان
بوفه flat
3,025,000 تومان
کردنزا یونیورس جلیس
1,429,400 تومان
کردنزا تارا CA لی یو
1,188,000 تومان
کمد مدل توس با دو عدد کشو کارنو
400,000 تومان
کتابخانه 3 مدول iron
4,570,000 تومان
کردانزا به همراه یخچال مدل K9-110 کارنو
4,630,000 تومان
بوفه زبرو آرتاژ
2,960,000 تومان
×
×