میز عسلی کیوب ایده اندیش
افرادی که این محصول را پسندیده اند.

میز عسلی کیوب ایده اندیش
افرادی که این محصول را پسندیده اند.

میز عسلی کیوب ایده اندیش
افرادی که این محصول را پسندیده اند.

میز عسلی کیوب ایده اندیش
افرادی که این محصول را پسندیده اند.

میز عسلی کیوب ایده اندیش
افرادی که این محصول را پسندیده اند.

میز عسلی کیوب ایده اندیش
افرادی که این محصول را پسندیده اند.

میز عسلی کیوب ایده اندیش
افرادی که این محصول را پسندیده اند.

میز عسلی کیوب ایده اندیش
افرادی که این محصول را پسندیده اند.

میز عسلی کیوب ایده اندیش
افرادی که این محصول را پسندیده اند.

  • میز عسلی کیوب ایده اندیش
  • میز عسلی کیوب ایده اندیش
  • میز عسلی کیوب ایده اندیش
  • میز عسلی کیوب ایده اندیش
  • میز عسلی کیوب ایده اندیش
  • میز عسلی کیوب ایده اندیش
  • میز عسلی کیوب ایده اندیش
  • میز عسلی کیوب ایده اندیش
  • میز عسلی کیوب ایده اندیش
octiran کاشانی

این کالا ضمن آنکه طراحی مناسبی دارد ، قیمتش هم با توجه به اینکه از جنس چوب ساخته شده است، مناسب است ، تنها ایراد این کالا نداشتن بسته بندی مناسب است که با توجه به ابعاد و اندازه اش می تواند در یک کارتن مناسب عرضه شود و به این ترتیب حمل و نقل این کالا بدون آسیب دیدگی هم آسان خواهد شد.

۰۳ آذر ۱۳۹۵ ۲۱:۳۶
0
×
×