فروشگاه اینترنتی خوگر

نظریه دلبستگی احساسی و ویژگی های آن

پاسخ صحیح پرسش مطرح شده گزینه A است

این تصویر بخشی از آزمایش انجام شده توسط خانم مری آینسورس به نام موقعیت عجیب است. به طور خلاصه کودکان در سنین 6 تا 18 ماهگی به دلیل احساس وابستگی شدید به والدین خود، ترجیح می دهند همواره آنها را در معرض دید خود داشته باشند. بنابراین سعی می کنند در موقعیت هایی قرار بگیرند که حضور والدین یا مراقبین را نزدیک خود احساس کنند.