طراوت و نشاط فصل بهار برای بسیاری از ما تنها تا پایان تعطیلات نوروز تداوم دارد و بعد از این بهار تنها به معنای روزهای طولانی و گرم و حساسیت های دردسرساز خواهد بود. این در حالی است که می توان شادی این روزهای بی نظیر را با رنگ ها، طرح ها و ایده های جذاب در دکوراسیون خانه خود ادامه داد. این ایده ها عمدتا هزینه زیادی به همراه ندارند اما تغییر موثری بر دکوراسیون داخلی ایجاد می کنند.

طراوت و نشاط فصل بهار برای بسیاری از ما تنها تا پایان تعطیلات نوروز تداوم دارد و بعد از این بهار تنها به معنای روزهای طولانی و گرم و حساسیت های دردسرساز خواهد بود. این در حالی است که می توان شادی این روزهای بی نظیر را با رنگ ها، طرح ها و ایده های جذاب در دکوراسیون خانه خود ادامه داد. این ایده ها عمدتا هزینه زیادی به همراه ندارند اما تغییر موثری بر دکوراسیون داخلی ایجاد می کنند.

طراوت و نشاط فصل بهار برای بسیاری از ما تنها تا پایان تعطیلات نوروز تداوم دارد و بعد از این بهار تنها به معنای روزهای طولانی و گرم و حساسیت های دردسرساز خواهد بود. این در حالی است که می توان شادی این روزهای بی نظیر را با رنگ ها، طرح ها و ایده های جذاب در دکوراسیون خانه خود ادامه داد. این ایده ها عمدتا هزینه زیادی به همراه ندارند اما تغییر موثری بر دکوراسیون داخلی ایجاد می کنند.

displayName امیرحسین اکبرزاده ۰۱ فروردين ۱۳۹۸ ۱۸:۴۸

با شنیدن کلمه دکوراسیون چه چیزهایی به یاد شما می آیند؟ مبلمان، کاغذ دیواری، کفپوش یا شاید حتی نورپردازی؟ اما ممکن است تعجب کنید که دکوراسیون تنها به این موارد محدود نمی شود و هنوز هم یک قلم را جا انداخته ایم. برای بسیاری ما عطر و بو از جمله مشخصه‌هایی است که پس از دیدار یک آشنا یا حتی یک غریبه به یادمان می ماند. بوها می توانند ما را مجذوب خود کنند و حضور در یک محیط را برای ما لذت بخش‌تر کنند. با این وصف، عطر و بو نیز همانند نور، رنگ و چینش بخشی از دکوراسیون داخلی است. بخشی کاملا متمایز که نه تنها فضایی را به اشغال خود در نمی آورد بلکه حسی به جز بینایی را درگیر خود می کند!

displayName امیرحسین اکبرزاده ۰۱ فروردين ۱۳۹۸ ۱۸:۴۵

با شنیدن کلمه دکوراسیون چه چیزهایی به یاد شما می آیند؟ مبلمان، کاغذ دیواری، کفپوش یا شاید حتی نورپردازی؟ اما ممکن است تعجب کنید که دکوراسیون تنها به این موارد محدود نمی شود و هنوز هم یک قلم را جا انداخته ایم. برای بسیاری ما عطر و بو از جمله مشخصه‌هایی است که پس از دیدار یک آشنا یا حتی یک غریبه به یادمان می ماند. بوها می توانند ما را مجذوب خود کنند و حضور در یک محیط را برای ما لذت بخش‌تر کنند. با این وصف، عطر و بو نیز همانند نور، رنگ و چینش بخشی از دکوراسیون داخلی است. بخشی کاملا متمایز که نه تنها فضایی را به اشغال خود در نمی آورد بلکه حسی به جز بینایی را درگیر خود می کند!

displayName امیرحسین اکبرزاده ۰۱ فروردين ۱۳۹۸ ۱۸:۴۴

با شنیدن کلمه دکوراسیون چه چیزهایی به یاد شما می آیند؟ مبلمان، کاغذ دیواری، کفپوش یا شاید حتی نورپردازی؟ اما ممکن است تعجب کنید که دکوراسیون تنها به این موارد محدود نمی شود و هنوز هم یک قلم را جا انداخته ایم. برای بسیاری ما عطر و بو از جمله مشخصه‌هایی است که پس از دیدار یک آشنا یا حتی یک غریبه به یادمان می ماند. بوها می توانند ما را مجذوب خود کنند و حضور در یک محیط را برای ما لذت بخش‌تر کنند. با این وصف، عطر و بو نیز همانند نور، رنگ و چینش بخشی از دکوراسیون داخلی است. بخشی کاملا متمایز که نه تنها فضایی را به اشغال خود در نمی آورد بلکه حسی به جز بینایی را درگیر خود می کند!

هنگامی که از اصطلاح «ارگونومی اداری» صحبتی به میان می‌ آید، اغلب اولین چیزی که به ذهن ما می‌ رسد وسایلی نظیر میز، صندلی و صفحه کلید کامپیوتر خواهد بود. در حالی که ارگونومی اداری به مسائل مهمتری نیز مربوط می شود که نورپردازی یکی از مهمترین آنهاست. نورپردازی نادرست به راحتی می تواند کار در یک محیط اداری را مختل کند و عوارضی نظیر ضعف بینایی، سردرد، گردن درد و خارش چشم را به همراه بیاورد. همچنین، نورپردازی ضعیف موجب کاهش راندمان و افزایش نرخ خطا به همراه کاهش روحیه کار تیمی در محیط های اداری می شود. پس به نظر می رسد که باید توجه بیشتری به نورپردازی اصولی در چنین فضاهایی داشت.

هنگامی که از اصطلاح «ارگونومی اداری» صحبتی به میان می‌ آید، اغلب اولین چیزی که به ذهن ما می‌ رسد وسایلی نظیر میز، صندلی و صفحه کلید کامپیوتر خواهد بود. در حالی که ارگونومی اداری به مسائل مهمتری نیز مربوط می شود که نورپردازی یکی از مهمترین آنهاست. نورپردازی نادرست به راحتی می تواند کار در یک محیط اداری را مختل کند و عوارضی نظیر ضعف بینایی، سردرد، گردن درد و خارش چشم را به همراه بیاورد. همچنین، نورپردازی ضعیف موجب کاهش راندمان و افزایش نرخ خطا به همراه کاهش روحیه کار تیمی در محیط های اداری می شود. پس به نظر می رسد که باید توجه بیشتری به نورپردازی اصولی در چنین فضاهایی داشت.

هنگامی که از اصطلاح «ارگونومی اداری» صحبتی به میان می‌ آید، اغلب اولین چیزی که به ذهن ما می‌ رسد وسایلی نظیر میز، صندلی و صفحه کلید کامپیوتر خواهد بود. در حالی که ارگونومی اداری به مسائل مهمتری نیز مربوط می شود که نورپردازی یکی از مهمترین آنهاست. نورپردازی نادرست به راحتی می تواند کار در یک محیط اداری را مختل کند و عوارضی نظیر ضعف بینایی، سردرد، گردن درد و خارش چشم را به همراه بیاورد. همچنین، نورپردازی ضعیف موجب کاهش راندمان و افزایش نرخ خطا به همراه کاهش روحیه کار تیمی در محیط های اداری می شود. پس به نظر می رسد که باید توجه بیشتری به نورپردازی اصولی در چنین فضاهایی داشت.

هنگامی که از اصطلاح «ارگونومی اداری» صحبتی به میان می‌ آید، اغلب اولین چیزی که به ذهن ما می‌ رسد وسایلی نظیر میز، صندلی و صفحه کلید کامپیوتر خواهد بود. در حالی که ارگونومی اداری به مسائل مهمتری نیز مربوط می شود که نورپردازی یکی از مهمترین آنهاست. نورپردازی نادرست به راحتی می تواند کار در یک محیط اداری را مختل کند و عوارضی نظیر ضعف بینایی، سردرد، گردن درد و خارش چشم را به همراه بیاورد. همچنین، نورپردازی ضعیف موجب کاهش راندمان و افزایش نرخ خطا به همراه کاهش روحیه کار تیمی در محیط های اداری می شود. پس به نظر می رسد که باید توجه بیشتری به نورپردازی اصولی در چنین فضاهایی داشت.

هنگامی که از اصطلاح «ارگونومی اداری» صحبتی به میان می‌ آید، اغلب اولین چیزی که به ذهن ما می‌ رسد وسایلی نظیر میز، صندلی و صفحه کلید کامپیوتر خواهد بود. در حالی که ارگونومی اداری به مسائل مهمتری نیز مربوط می شود که نورپردازی یکی از مهمترین آنهاست. نورپردازی نادرست به راحتی می تواند کار در یک محیط اداری را مختل کند و عوارضی نظیر ضعف بینایی، سردرد، گردن درد و خارش چشم را به همراه بیاورد. همچنین، نورپردازی ضعیف موجب کاهش راندمان و افزایش نرخ خطا به همراه کاهش روحیه کار تیمی در محیط های اداری می شود. پس به نظر می رسد که باید توجه بیشتری به نورپردازی اصولی در چنین فضاهایی داشت.

displayName امیرحسین اکبرزاده ۲۵ اسفند ۱۳۹۷ ۱۰:۳۸

با شروع یک سال جدید، بسیاری از کسانی که قصد تغییر دکوراسیون منزل خود را دارند به دنبال رنگ های محبوب همان سال می گردند. این رنگ ها معمولا در سبک های مختلف دکوراسیون قابل استفاده هستند و تاثیر زیادی بر روی فضا و خلق و خوی افراد حاضر در آن می گذراند. بنابراین، باید در انتخاب آنها دقت زیادی شود. حالا سه ماه از آغاز سال نو میلادی می گذرد و دکوراتورها و طراحان درباره رنگ‌هایی که در سال 2019 محبوب شده‌ اند اظهارنظر کرده اند و اگر می خواهید دکوراسیون خود را با اطمینان مطابق روز بچینید الان بهترین زمان است. البته به یاد داشته باشید که مجبور نیستید خود را در مسیری از پیش تعیین شده قرار دهید و می توانید از هر رنگ به هر شکلی که خوب علاقه دارید استفاده کنید.

برف تصویری رویایی است که تماشای آن از نزدیک برای بسیاری از انسان ها لذت بخش است. در حالی که بعضی از ما در فصل زمستان به خاطر کوتاه بودن روزها خود را در خانه هایمان حبس می کنیم، بسیاری از مردم دنیا هر ساله تنها برای تماشا برف و تفریحات مخصوص این آب و هوا به مناطق سردسیر سفر می کنند. میزان علاقه به این پدیده به حدی است که پای عده ای را به مناطق سردسیر قطب شمال و کوهستان آلپ نیز باز کرده است. اما در این میان به جز برف چیزهای دیگری هم وجود دارند که ممکن است برای شما هم جذاب باشند. ما تصمیم بر این گرفتیم تا در این روزهای پایانی زمستان به سراغ خانه های زمستانی یا همان ایگلوها برویم تا شاید شما هم در زمستان آینده مایل به سفر به مناطق قطبی شوید.

برف تصویری رویایی است که تماشای آن از نزدیک برای بسیاری از انسان ها لذت بخش است. در حالی که بعضی از ما در فصل زمستان به خاطر کوتاه بودن روزها خود را در خانه هایمان حبس می کنیم، بسیاری از مردم دنیا هر ساله تنها برای تماشا برف و تفریحات مخصوص این آب و هوا به مناطق سردسیر سفر می کنند. میزان علاقه به این پدیده به حدی است که پای عده ای را به مناطق سردسیر قطب شمال و کوهستان آلپ نیز باز کرده است. اما در این میان به جز برف چیزهای دیگری هم وجود دارند که ممکن است برای شما هم جذاب باشند. ما تصمیم بر این گرفتیم تا در این روزهای پایانی زمستان به سراغ خانه های زمستانی یا همان ایگلوها برویم تا شاید شما هم در زمستان آینده مایل به سفر به مناطق قطبی شوید.

displayName امیرحسین اکبرزاده ۲۰ اسفند ۱۳۹۷ ۱۹:۴۷

برای بسیاری از ما مکان های خاطره انگیزی در شهرمان وجود دارند که از بودن در آنها احساس لذت کرده ایم. تقریبا هیچ ویژگی مشترکی میان این اماکن وجود ندارد؛ فرودگاه، ایستگاه قطار یا یک بنای تاریخی همگی می توانند برای انسان ها خاطره انگیز شوند. با این حال، فرسودگی سرنوشت ناگزیری است که دیر یا زود به سراغ تمامی سازه ها می آید و آنها را با تمام خاطرات خود از زندگی روزمره انسان ها حذف می کند. با این حال، گاهی این پایان کار مکان های خاطره انگیز نیست!