displayName منا ناصری ۲۶ آذر ۱۳۹۸ ۱۳:۲۵

در این روزهای شلوغ و پر استرس همه ما به دنبال یک زندگی آرام و بدون استرس هستیم تا ساعاتی که در خانه خود و در کنار خانواده هستیم به آرامش برسیم. صد در صد دکوراسیون و طراحی خانه نقش بسیار زیادی برای رسیدن به آرامش دارد. معماران و طراحان به دنبال اثبات این علم هستند که دکوراسیون و چیدمان ساختمان ها در سلامت روان ما تأثیر دارند. در علم پزشکی و علوم اعصاب، مطالعاتی انجام شده است که بر طبق آن فضاهایی باید طراحی شود که حال افرادی را که در آن فضاها زندگی می کنند خوب کند و موجب آرامش آنها شود. امروزه از اصطلاح (Neuroarchitecture)، برای توصیف نحوه رفتار مغز و بدن در ساختمان ها استفاده می شود؛ حواس، ادراک، افکار، احساسات و اعمال مغز ما به هوای تنفسی، کیفیت نور، شدت صدا و رنگ، بافت و ابعاد همه مکان ها واکنش نشان می دهد می دهد. در این مطلب ما نگاهی دقیق تر به برخی از این مطالعات انداخته ایم تا ببینیم چگونه علم می تواند در طراحی خانه ای کمک کند که برای سلامت جسمی و ذهنی شما مناسب باشد، در ادامه مطلب با ما همراه باشید.

displayName منا ناصری ۲۶ آذر ۱۳۹۸ ۱۳:۱۵

در این روزهای شلوغ و پر استرس همه ما به دنبال یک زندگی آرام و بدون استرس هستیم تا ساعاتی که در خانه خود و در کنار خانواده هستیم به آرامش برسیم. صد در صد دکوراسیون و طراحی خانه نقش بسیار زیادی برای رسیدن به آرامش دارد. معماران و طراحان به دنبال اثبات این علم هستند که دکوراسیون و چیدمان ساختمان ها در سلامت روان ما تأثیر دارند. در علم پزشکی و علوم اعصاب، مطالعاتی انجام شده است که بر طبق آن فضاهایی باید طراحی شود که حال افرادی را که در آن فضاها زندگی می کنند خوب کند و موجب آرامش آنها شود. امروزه از اصطلاح (Neuroarchitecture)، برای توصیف نحوه رفتار مغز و بدن در ساختمان ها استفاده می شود؛ حواس، ادراک، افکار، احساسات و اعمال مغز ما به هوای تنفسی، کیفیت نور، شدت صدا و رنگ، بافت و ابعاد همه مکان ها واکنش نشان می دهد می دهد. در این مطلب ما نگاهی دقیق تر به برخی از این مطالعات انداخته ایم تا ببینیم چگونه علم می تواند در طراحی خانه ای کمک کند که برای سلامت جسمی و ذهنی شما مناسب باشد، در ادامه مطلب با ما همراه باشید.

displayName منا ناصری ۲۶ آذر ۱۳۹۸ ۱۳:۱۳

در این روزهای شلوغ و پر استرس همه ما به دنبال یک زندگی آرام و بدون استرس هستیم تا ساعاتی که در خانه خود و در کنار خانواده هستیم به آرامش برسیم. صد در صد دکوراسیون و طراحی خانه نقش بسیار زیادی برای رسیدن به آرامش دارد. معماران و طراحان به دنبال اثبات این علم هستند که دکوراسیون و چیدمان ساختمان ها در سلامت روان ما تأثیر دارند. در علم پزشکی و علوم اعصاب، مطالعاتی انجام شده است که بر طبق آن فضاهایی باید طراحی شود که حال افرادی را که در آن فضاها زندگی می کنند خوب کند و موجب آرامش آنها شود. امروزه از اصطلاح (Neuroarchitecture)، برای توصیف نحوه رفتار مغز و بدن در ساختمان ها استفاده می شود؛ حواس، ادراک، افکار، احساسات و اعمال مغز ما به هوای تنفسی، کیفیت نور، شدت صدا و رنگ، بافت و ابعاد همه مکان ها واکنش نشان می دهد می دهد. در این مطلب ما نگاهی دقیق تر به برخی از این مطالعات انداخته ایم تا ببینیم چگونه علم می تواند در طراحی خانه ای کمک کند که برای سلامت جسمی و ذهنی شما مناسب باشد، در ادامه مطلب با ما همراه باشید.

displayName منا ناصری ۲۶ آذر ۱۳۹۸ ۱۲:۵۹

در این روزهای شلوغ و پر استرس همه ما به دنبال یک زندگی آرام و بدون استرس هستیم تا ساعاتی که در خانه خود و در کنار خانواده هستیم به آرامش برسیم. صد در صد دکوراسیون و طراحی خانه نقش بسیار زیادی برای رسیدن به آرامش دارد. معماران و طراحان به دنبال اثبات این علم هستند که دکوراسیون و چیدمان ساختمان ها در سلامت روان ما تأثیر دارند. در علم پزشکی و علوم اعصاب، مطالعاتی انجام شده است که بر طبق آن فضاهایی باید طراحی شود که حال افرادی را که در آن فضاها زندگی می کنند خوب کند و موجب آرامش آنها شود. امروزه از اصطلاح (Neuroarchitecture)، برای توصیف نحوه رفتار مغز و بدن در ساختمان ها استفاده می شود؛ حواس، ادراک، افکار، احساسات و اعمال مغز ما به هوای تنفسی، کیفیت نور، شدت صدا و رنگ، بافت و ابعاد همه مکان ها واکنش نشان می دهد می دهد. در این مطلب ما نگاهی دقیق تر به برخی از این مطالعات انداخته ایم تا ببینیم چگونه علم می تواند در طراحی خانه ای کمک کند که برای سلامت جسمی و ذهنی شما مناسب باشد، در ادامه مطلب با ما همراه باشید.

displayName منا ناصری ۲۶ آذر ۱۳۹۸ ۱۲:۳۵

در این روزهای شلوغ و پر استرس همه ما به دنبال یک زندگی آرام و بدون استرس هستیم تا ساعاتی که در خانه خود و در کنار خانواده هستیم به آرامش برسیم. صد در صد دکوراسیون و طراحی خانه نقش بسیار زیادی برای رسیدن به آرامش دارد. معماران و طراحان به دنبال اثبات این علم هستند که دکوراسیون و چیدمان ساختمان ها در سلامت روان ما تأثیر دارند. در علم پزشکی و علوم اعصاب، مطالعاتی انجام شده است که بر طبق آن فضاهایی باید طراحی شود که حال افرادی را که در آن فضاها زندگی می کنند خوب کند و موجب آرامش آنها شود. امروزه از اصطلاح (Neuroarchitecture)، برای توصیف نحوه رفتار مغز و بدن در ساختمان ها استفاده می شود؛ حواس، ادراک، افکار، احساسات و اعمال مغز ما به هوای تنفسی، کیفیت نور، شدت صدا و رنگ، بافت و ابعاد همه مکان ها واکنش نشان می دهد می دهد. در این مطلب ما نگاهی دقیق تر به برخی از این مطالعات انداخته ایم تا ببینیم چگونه علم می تواند در طراحی خانه ای کمک کند که برای سلامت جسمی و ذهنی شما مناسب باشد، در ادامه مطلب با ما همراه باشید.

displayName منا ناصری ۲۳ آذر ۱۳۹۸ ۲۰:۱۳

آیا تا به حال به این فکر کرده اید برای تزیین دیوارهای حمام از کاغذ دیواری استفاده کنید؟ شاید تا چند سال پیش استفاده از کاغذ دیواری برای حمام و سرویس های بهداشتی کمی عجیب به نظر می رسید چرا که با رطوبت زیاد و ریخته شدن آب به دیوارها استفاده از کاغذ دیواری های معمولی اصلا مناسب این فضاها نبودند چرا که بعد از مدتی ورقه ها کنده می شدند. اما حالا که دیگر کاغذ دیواری های ضد آب رایج شده اند، می توان به استفاده از آن ها در حمام هم فکر کرد. در ادامه مطلب برای آشنایی با نکات استفاده از کاغذ دیواری های مخصوص حمام و مناسب فضاهای مرطوب، با ما همراه باشید.

displayName منا ناصری ۲۳ آذر ۱۳۹۸ ۲۰:۰۷

آیا تا به حال به این فکر کرده اید برای تزیین دیوارهای حمام از کاغذ دیواری استفاده کنید؟ شاید تا چند سال پیش استفاده از کاغذ دیواری برای حمام و سرویس های بهداشتی کمی عجیب به نظر می رسید چرا که با رطوبت زیاد و ریخته شدن آب به دیوارها استفاده از کاغذ دیواری های معمولی اصلا مناسب این فضاها نبودند چرا که بعد از مدتی ورقه ها کنده می شدند. اما حالا که دیگر کاغذ دیواری های ضد آب رایج شده اند، می توان به استفاده از آن ها در حمام هم فکر کرد. در ادامه مطلب برای آشنایی با نکات استفاده از کاغذ دیواری های مخصوص حمام و مناسب فضاهای مرطوب، با ما همراه باشید.

displayName منا ناصری ۲۳ آذر ۱۳۹۸ ۲۰:۰۶

آیا تا به حال به این فکر کرده اید برای تزیین دیوارهای حمام از کاغذ دیواری استفاده کنید؟ شاید تا چند سال پیش استفاده از کاغذ دیواری برای حمام و سرویس های بهداشتی کمی عجیب به نظر می رسید چرا که با رطوبت زیاد و ریخته شدن آب به دیوارها استفاده از کاغذ دیواری های معمولی اصلا مناسب این فضاها نبودند چرا که بعد از مدتی ورقه ها کنده می شدند. اما حالا که دیگر کاغذ دیواری های ضد آب رایج شده اند، می توان به استفاده از آن ها در حمام هم فکر کرد. در ادامه مطلب برای آشنایی با نکات استفاده از کاغذ دیواری های مخصوص حمام و مناسب فضاهای مرطوب، با ما همراه باشید.

displayName منا ناصری ۲۳ آذر ۱۳۹۸ ۱۹:۵۹

آیا تا به حال به این فکر کرده اید برای تزیین دیوارهای حمام از کاغذ دیواری استفاده کنید؟ شاید تا چند سال پیش استفاده از کاغذ دیواری برای حمام و سرویس های بهداشتی کمی عجیب به نظر می رسید چرا که با رطوبت زیاد و ریخته شدن آب به دیوارها استفاده از کاغذ دیواری های معمولی اصلا مناسب این فضاها نبودند چرا که بعد از مدتی ورقه ها کنده می شدند. اما حالا که دیگر کاغذ دیواری های ضد آب رایج شده اند، می توان به استفاده از آن ها در حمام هم فکر کرد. در ادامه مطلب برای آشنایی با نکات استفاده از کاغذ دیواری های مخصوص حمام و مناسب فضاهای مرطوب، با ما همراه باشید.

displayName منا ناصری ۲۳ آذر ۱۳۹۸ ۱۹:۵۷

آیا تا به حال به این فکر کرده اید برای تزیین دیوارهای حمام از کاغذ دیواری استفاده کنید؟ شاید تا چند سال پیش استفاده از کاغذ دیواری برای حمام و سرویس های بهداشتی کمی عجیب به نظر می رسید چرا که با رطوبت زیاد و ریخته شدن آب به دیوارها استفاده از کاغذ دیواری های معمولی اصلا مناسب این فضاها نبودند چرا که بعد از مدتی ورقه ها کنده می شدند. اما حالا که دیگر کاغذ دیواری های ضد آب رایج شده اند، می توان به استفاده از آن ها در حمام هم فکر کرد. در ادامه مطلب برای آشنایی با نکات استفاده از کاغذ دیواری های مخصوص حمام و مناسب فضاهای مرطوب، با ما همراه باشید.

displayName منا ناصری ۲۳ آذر ۱۳۹۸ ۱۹:۵۵

آیا تا به حال به این فکر کرده اید برای تزیین دیوارهای حمام از کاغذ دیواری استفاده کنید؟ شاید تا چند سال پیش استفاده از کاغذ دیواری برای حمام و سرویس های بهداشتی کمی عجیب به نظر می رسید چرا که با رطوبت زیاد و ریخته شدن آب به دیوارها استفاده از کاغذ دیواری های معمولی اصلا مناسب این فضاها نبودند چرا که بعد از مدتی ورقه ها کنده می شدند. اما حالا که دیگر کاغذ دیواری های ضد آب رایج شده اند، می توان به استفاده از آن ها در حمام هم فکر کرد. در ادامه مطلب برای آشنایی با نکات استفاده از کاغذ دیواری های مخصوص حمام و مناسب فضاهای مرطوب، با ما همراه باشید.

displayName منا ناصری ۲۳ آذر ۱۳۹۸ ۱۹:۵۱

آیا تا به حال به این فکر کرده اید برای تزیین دیوارهای حمام از کاغذ دیواری استفاده کنید؟ شاید تا چند سال پیش استفاده از کاغذ دیواری برای حمام و سرویس های بهداشتی کمی عجیب به نظر می رسید چرا که با رطوبت زیاد و ریخته شدن آب به دیوارها استفاده از کاغذ دیواری های معمولی اصلا مناسب این فضاها نبودند چرا که بعد از مدتی ورقه ها کنده می شدند. اما حالا که دیگر کاغذ دیواری های ضد آب رایج شده اند، می توان به استفاده از آن ها در حمام هم فکر کرد. در ادامه مطلب برای آشنایی با نکات استفاده از کاغذ دیواری های مخصوص حمام و مناسب فضاهای مرطوب، با ما همراه باشید.

displayName منا ناصری ۲۳ آذر ۱۳۹۸ ۱۹:۵۰

آیا تا به حال به این فکر کرده اید برای تزیین دیوارهای حمام از کاغذ دیواری استفاده کنید؟ شاید تا چند سال پیش استفاده از کاغذ دیواری برای حمام و سرویس های بهداشتی کمی عجیب به نظر می رسید چرا که با رطوبت زیاد و ریخته شدن آب به دیوارها استفاده از کاغذ دیواری های معمولی اصلا مناسب این فضاها نبودند چرا که بعد از مدتی ورقه ها کنده می شدند. اما حالا که دیگر کاغذ دیواری های ضد آب رایج شده اند، می توان به استفاده از آن ها در حمام هم فکر کرد. در ادامه مطلب برای آشنایی با نکات استفاده از کاغذ دیواری های مخصوص حمام و مناسب فضاهای مرطوب، با ما همراه باشید.

displayName منا ناصری ۲۳ آذر ۱۳۹۸ ۱۹:۴۹

آیا تا به حال به این فکر کرده اید برای تزیین دیوارهای حمام از کاغذ دیواری استفاده کنید؟ شاید تا چند سال پیش استفاده از کاغذ دیواری برای حمام و سرویس های بهداشتی کمی عجیب به نظر می رسید چرا که با رطوبت زیاد و ریخته شدن آب به دیوارها استفاده از کاغذ دیواری های معمولی اصلا مناسب این فضاها نبودند چرا که بعد از مدتی ورقه ها کنده می شدند. اما حالا که دیگر کاغذ دیواری های ضد آب رایج شده اند، می توان به استفاده از آن ها در حمام هم فکر کرد. در ادامه مطلب برای آشنایی با نکات استفاده از کاغذ دیواری های مخصوص حمام و مناسب فضاهای مرطوب، با ما همراه باشید.

displayName منا ناصری ۲۳ آذر ۱۳۹۸ ۱۹:۴۸

آیا تا به حال به این فکر کرده اید برای تزیین دیوارهای حمام از کاغذ دیواری استفاده کنید؟ شاید تا چند سال پیش استفاده از کاغذ دیواری برای حمام و سرویس های بهداشتی کمی عجیب به نظر می رسید چرا که با رطوبت زیاد و ریخته شدن آب به دیوارها استفاده از کاغذ دیواری های معمولی اصلا مناسب این فضاها نبودند چرا که بعد از مدتی ورقه ها کنده می شدند. اما حالا که دیگر کاغذ دیواری های ضد آب رایج شده اند، می توان به استفاده از آن ها در حمام هم فکر کرد. در ادامه مطلب برای آشنایی با نکات استفاده از کاغذ دیواری های مخصوص حمام و مناسب فضاهای مرطوب، با ما همراه باشید.