displayName VIDAVIN ویداوین ۲۸ شهريور ۱۳۹۵ ۱۴:۱۳

این استیکر سه بعدی به سفارش شرکت AXE در شهریور سال ۱۳۹۳ توسط ویداوین طراحی و اجرا شد. این استکر از ۷۲۰ پیکسل تشکیل شده که پس از چسبیدن شدن به یکدیگر تصویر زیر را بوجود آورده است.