آرشیتکت فیض بحر آرشیتکت فیض بحر طراحی ویلای آقای عباسی ۰۹ تير ۱۳۹۵ ۱۰:۰۸
آرشیتکت فیض بحر

متشکرم، نظر لطفتونه، چشم حتما اقدام میکنم

آرشیتکت فیض بحر آرشیتکت فیض بحر طرح های مفهومی ۰۹ تير ۱۳۹۵ ۱۰:۱۵
آرشیتکت فیض بحر

با عرض پوزش بابت تأخیر، میزهایی که در اینجا قرار دادم خ...

آرشیتکت فیض بحر آرشیتکت فیض بحر طرح های مفهومی ۰۹ تير ۱۳۹۵ ۱۰:۱۸
آرشیتکت فیض بحر

خیر، طرح های مفهومی هستند، به دلیل توان تولید پایین شرک...

آرشیتکت فیض بحر آرشیتکت فیض بحر طرح های مفهومی ۲۸ تير ۱۳۹۵ ۰۹:۱۲
آرشیتکت فیض بحر

با احترام در صورت تمایل امکان بررسی و تولید این طرح وجود دارد.